Damned Damiaan

Vandaag op de schoolbanken zitten is geen sinecure. In de lagere school kreeg je te horen dat de man van Molokai de Grootste Belg aller tijden was. En op het einde van je middelbaar lees je dat die pater toch maar een systeem mee hielp overeind houden. Een systeem dat wij honderdvijftig jaar later uiteraard niet meer onderschrijven. En dus moet de foute Jozef De Veuster opnieuw worden bekeken. Weg zelfvergetelheid, weg zelfopoffering, weg caritas. De gave des onderscheids is een kostbaar goed.