Vertaaldag

De Internationale Vertaaldag wordt allicht veel minder met een heilige geassocieerd dan de Dierendag van volgende week, net zoals Jeroom en Jeroen niet zo makkelijk aan Hiëronymus doen denken, terwijl Frans als eigennaam al snel de man van Assisi oproept. Hiëronymus van Stridon was een groot briefschrijver en vertaler van historisch en hagiografisch werk, maar blijft vooral bekend als dé Bijbelvertaler. Rond 400 zorgde hij voor de Vulgaat, een vertaling van het Oude en het Nieuwe Testament uit het Hebreeuws en het Grieks naar het Latijn. Zijn Brief 57 vertelt veel over zijn heftig karakter, zijn zorg voor schoonheid in de omzetting van teksten, zijn aandacht voor de gedachte meer dan voor de woordelijke weergave. Twee citaten: “Het is een moeilijke opgave om wat mooi verwoord is in een vertaling dezelfde schoonheid te laten behouden.’ (Ep. 57.5) – “[Mijn critici] moeten begrijpen dat in de Schriften niet zozeer op woorden moet worden gelet als wel op de zin ervan.” (Ep. 57.10, vertaling Chris Tazelaar, Damon, 2008) – Radio Maria interviewde me deze morgen uitgebreid over Hiëronymus en dat kunt u hier beluisteren, aansluitend een gesprek met Frederika van Dam, curator van het MSK Gent, over het Hiëronymusschilderij van Jeroen Bosch.

Caravaggio, De heilige Hiëronymus (detail), ca. 1606 (Galleria Borghese, Rome)

Jeroen Bosch, De heilige Hiëronymus in gebed, ca. 1505 (MSK, Gent)