Bollen voor Dante

Vier bollen – andere bladen in letterland gebruiken sterren – kreeg Herderszangen in NRC Handelsblad vorige week. David Rijser zet er erg mooi uiteen waarom Dante niet wilde dichten in het Latijn. “Dat het (sc. Toscaans van de Divina Commedia) Dante als geleerde en intellectueel wel degelijk in een lastig parket bracht, toont classicus Patrick Lateur nu met een vaardige en inzichtelijke Nederlandse editie van een opmerkelijk weinig bekend document. Dit document – een uitwisseling van poëzie tussen Dante en een academicus – bevat Dante’s laatste poëzie: geleerde, speelse en tamelijk briljante gedichten … in het Latijn.”
Niet direct te lezen via NRC, wel hier via Newslocker.