Bij het feest van Hildegard van Bingen

De Duitse mystica (1098-1179), dichteres en componiste, was op tal van domeinen actief. Van de kerklerares en patrones van filologen en natuurwetenschappers zijn 73 liederen bewaard. Uit de editie die Barbara Newman bezorgde van Symphonia armonie celestium revelationum vertalen we voor deze dag een antifoon voor de Heilige Geest. Een uitvoering ervan is hier te beluisteren.

Spiritus sanctus vivificans vita,
movens omnia,
et radix est in omni creatura
ac omnia de inmunditia abluit,
tergens crimina,
ac ungit vulnera,
et sic est fulgens ac laudabilis vita,
suscitans et resuscitans
omnia.

De Heilige Geest: leven dat leven schenkt,
alles brengt Hij in beweging,
de hele schepping is in Hem geworteld.
Uit alles wist Hij de onreinheid,
zuivert van zonden,
zalft de wonden.
Zo is Hij leven van luister en lof,
alles wekt Hij op, wekt het weer tot leven,
alles.

Afb. – ‘Engelenkoor’ uit Scivias I.6 (Rupertsberger Codex fol. 38r)