Sofokles voor antivaxers

In coronatijden bewonderen we de wetenschap die op vrij korte tijd een eerste globale remedie tegen een vreselijk mormel bedacht. De mens is creatief en vindingrijk. Die inventiviteit bezong Sofokles al in 442 v.C. in een koorlied uit de Antigone: ‘πολλὰ τὰ δεινὰ… – veel is geweldig, maar niets is geweldiger dan de mens.’ Want hij vindt een oplossing voor alles, ‘νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται – voor ziekten waartegen niets bestand is, bedacht hij uitwegen.’ Maar de mens kent ook zijn beperkingen, want – zegt de dichter – er zijn grenzen. De dood. En de wet van de staat. Wie die wetten respecteert, helpt de gemeenschap vooruit, is ὑψίπολις (hypsipolis). Apolis (ἄπολις) is wie dat niet doet, de polis dus tekortdoet, zelfs tenietdoet. Antivaxers moeten die woorden van Sofokles even overwegen.