Zondags woord en beeld – 21

  • Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.’ Ze verzamelden ze dus: twaalf korven vulden ze met brokken die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.
  • Ut autem impleti sunt, dicit discipulis suis: ‘Colligite, quae superaverunt, fragmenta, ne quid pereat.’ Collegerunt ergo et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis, quae superfuerunt his, qui manducaverunt.
  • ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν.

Evangelie: Johannes 6:12-13 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
De broodvermenigvuldiging, detail vloermozaïek uit de 6de eeuw – ontdekt in 2019 in de ‘Verbrande kerk’ (5de eeuw) te Hippos, tussen het Meer van Tiberias en de Golanhoogten.