Amiens 2 – Letters

Een paar maanden geleden las ik Michael Strogoff van Jules Verne, waarvan de jeugdversie me heel lang geleden erg boeide. Geen verloren tijd die recente lectuur, maar ook geen topmoment. Verne zelf had het gevoel dat hij als een van de best verkopende schrijvers niet meetelde in de Franse letteren. Op de romantische begraafplaats van La Madeleine zie ik hem uit zijn graf verrijzen naar een onsterfelijke postume roem. Zijn huis in de Rue Charles Dubois voelt erg stoffig aan en geeft een diffuus beeld van de immens populaire schrijver met zijn mix van jeugdverhalen, avonturen, sciencefiction en wetenschap. Ik zal Le Tour du monde en quatre-vingts jours nog eens lezen in zijn taal. Volgend jaar is dat boek honderdvijftig jaar oud.