Zondags woord en beeld – 19

  • Amos antwoordde Amasja: ‘Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de Heer heeft mij gezegd: Ga als profeet naar mijn volk Israël.’
  • Responditque Amos et dixit ad Amasiam: ‘Non sum propheta et non sum filius prophetae; sed armentarius ego sum, vellicans sycomoros. Et tulit me Dominus, cum sequerer gregem, et dixit Dominus ad me: Vade, propheta ad populum meum Israel.’
  • καὶ ἀπεκρίθη Αμως καὶ εἶπεν πρὸς Αμασιαν ‘Οὐκ ἤμην προφήτης ἐγὼ οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ᾽ ἢ αἰπόλος ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα· καὶ ἀνέλαβέν με κύριος ἐκ τῶν προβάτων, καὶ εἶπεν κύριος πρός με Βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ.’

Eerste lezing: Amos 7:14-15 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
Melozzo da Forlì, De profeet Amos, ca. 1477 (detail koepelfresco Sagrestia di San Marco, Basilica della Santa Casa, Loreto)