Aischylos fragmentair – 4

Hoe zullen stervelingen hen dan noemen?
Op bevel van Zeus heten zij de vereerde Wederkeerders.
Is dat een passende naam, en zal die blijven?
Ja, want zij keerden weder uit het duister in dit licht. (6)

Jij bent bestemd om te worden uitgehuwelijkt,
iemand huwen is mijn lot. (13)

En ik […] jouw parfums uit scharlei en mirte. (14)

En werpspiesen en slingersperen en een puinhoop vol wapens. (16)

Uit het sprekend hout van de Argo weerklonk een weeklacht. (20)