De smaak van wilde zwijnen

De oude Romeinen hielden van wilde zwijnen. Aan tafel. ‘Placuere autem et feri sues,’ schrijft Plinius Maior in Naturalis historia 8.210, ‘Ook wilde zwijnen vielen in de smaak.’
Nu houden wilde zwijnen van Romeinen. Zoals aan het meer van Bracciano vorige week. Of op de begraafplaats van Prima Porta vorige maand.
Voorts schrijft Plinius in 8.212: ‘Apris maribus non nisi anniculis generatio. – Evers kunnen zich pas na hun eerste levensjaar voortplanten.’ En toch lijkt me dat nog veel te vroeg, wegens veel te veel.