Zondags woord en beeld – 18

  • ‘Ik zend u naar hen met de boodschap: “Zo spreekt de Heer God!” En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk: ze zullen erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.’
  • ‘… ad quos ego mitto te; et dices ad eos: “Haec dicit Dominus Deus.” Ipsi sive audiant, sive contemnant – quoniam domus exasperans est – sciant tamen quia propheta fuerit in medio eorum.’
  • ‘[ἐξαποστέλλω ἐγώ σε] … καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς “Τάδε λέγει κύριος.” Ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν ἢ πτοηθῶσιν – διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν – , καὶ γνώσονται ὅτι προφήτης εἶ σὺ ἐν μέσῳ αὐτῶν.’

Eerste lezing: Ezechiël 2:4b-5 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
Michelangelo, De profeet Ezechiël (detail), 1508-1512 (Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad)