Academische zetelwissel

Na meer dan anderhalf jaar vindt vandaag weer een fysieke vergadering plaats van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en worden drie nieuwe leden geïnstalleerd. Mijn opvolgster Joke van Leeuwen bekleedt voortaan Zetel XV en zij wordt verwelkomd door Peter Theunynck, om daarna een adres uit te spreken aan haar voorganger. Voorts volgt Lut Missinne (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) Hugo Brems op en wordt Roland Willemyns opgevolgd door Lieve De Wachter (KU Leuven). De drievoudige zetelwissel is méér dan zomaar een vergendering.

Zie ook: https://kantl.be/nieuws/drie-nieuwe-kantl-leden-werden-zopas-feestelijk-geinstalleerd