Gerard en Medard

Medardus met zijn regen hou je in zes weken niet tegen. De weerspreuk van De Druivelaar gaat op 8 juni steevast over Medardus van Noyon (Oise) uit de 6de eeuw, patroon van boeren, wijnbouwers, bierbrouwers en paraplumakers. Vader Gerard Lateur hechtte zijn leven lang belang aan het weer op zijn eigen verjaardag, ‘kwestie van de lochting’. Hij zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Uit het huis in de Leiestreek herinneren in het huis bij de Dender nog voorwerpen aan hem, o.m. het filmtoestel waarmee hij ons oude Franse ‘stomme’ films handmatig afdraaide, zijn en (deels) mijn ouderlijk huis dat hij conterfeitte naar een oude foto, de doos met stukken waarmee hij me ooit leerde schaken. Een eeuwigheid geleden.