Prometheus

In Oikos. Tijdschrift voor sociaal-economische verandering (nr. 98, 2/2021) staat in de rubriek Literair een brok vertaalde Aischylos op vraag van redactielid Jo Govaerts. Ik koos voor een bladzijde uit Prometheus geboeid, het eigen verslag van de held over zijn inspanningen om de mensheid van een primitieve toestand naar beschaving te brengen. Eigenlijk hou ik niet van voorpublicaties, omdat literaire tijdschriften steeds in dezelfde kleine vijver vissen. Maar Oikos ploegt op een heel ander veld en ook daar gedijen de klassieken.