Zondags woord en beeld – 14

  • Maar de Heer God riep de mens en vroeg hem: “Waar ben je?” Hij antwoordde: “Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.”
  • Vocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei: “Ubi es?” Qui ait: “Vocem tuam audivi in paradiso et timui eo quod nudus essem et abscondi me.”
  • καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ “Αδαμ, ποῦ εἶ;” καὶ εἶπεν αὐτῷ “Τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.”
    Eerste lezing: Genesis 3:9-10 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
    Jan van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods. Adam (1432), Sint-Baafskathedraal, Gent.