Aischylos fragmentair – 1

Bewaarde fragmenten van een antieke auteur kennen twee verborgen levens. Ze schuilden veelal bij andere auteurs, en als ze werden gevonden bleven ze vooral voer voor wetenschappers. Van Aischylos zijn zowat vijfhonderd fragmenten uit tientallen verloren werken bewaard, gaande van een woord over een vers tot een hele verzengroep. Daarin grasduinen (Loeb 505, ed. Sommerstein) is heerlijk.
Je botst op aforistische verzen die moraliserend klinken:
Zwijgen is voordelig voor veel stervelingen. (188)
Of hymnisch:
Zeus is de ether, Zeus is de aarde, Zeus is de hemel,
Ja, Zeus is alles, ook wat er hoger en verder mag zijn.
(70)
Of praktisch:
In uw huis van weelde
mogen nooit ontbreken
kruiken wijn en water.
(96)
Een fragment is een brokstuk (frangere) van een groter geheel. Ook met vijfhonderd fragmenten komt men een auteur op het spoor. – Reblog op #GrondslagenNet