Zondags woord en beeld – 12

Pinksteren

  • Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest.
  • Et apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum; et repleti sunt omnes Spiritu Sancto.
  • καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου.

Eerste lezing: Handelingen 2:3-4a (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
Mozaïek, 1100-1150, westelijke koepel, Basilica di San Marco, Venetië