Zondags woord en beeld – 11

  • Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.
  • Et dederunt sortes eis, et cecidit sors super Matthiam, et annumeratus est cum undecim apostolis.
  • καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

Eerste lezing: Handelingen 1:26 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)
Rubens, Apostel Mattias (Prado, Madrid). Uit de reeks van twaalf werken met Jezus’ leerlingen, ca. 1612-1613 – © Prado, Madrid.