Zondags woord en beeld – 10

  • Toen Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden. Maar Petrus richtte hem op en zei: ‘Sta op, ik ben ook maar een mens.’
  • Et factum est, cum introisset Petrus, obvius ei Cornelius procidens ad pedes adoravit. Petrus vero levavit eum dicens: ‘Surge, et ego ipse homo sum.’
  • ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.

Eerste lezing: Handelingen 10:25-26 (KBS 1995 – Vulgata – Septuaginta)

Cornelius knielt voor Petrus, gravure van Philips Galle (1537-1612) naar een tekening van Johannes Stradanus (1523-1605), Collectie Voorhelm Schneevoogt, Noord-Hollands Archief, Haarlem.