Wereldboekendag in het Latijn

Gaudes carminibus; carmina possumus
donare et pretium dicere muneri.

Jij houdt van een gedicht en een gedicht kan ik
geven en ook de waarde van zo’n geschenk ken ik.
(Horatius, Oden IV.8.11-12 – Schrijvers)

At tu Romano lepidos sale tinge libellos:
adgnoscat mores vita legatque suos.

Jij moet als dichter van Rome
je boeken met geestigheid kruiden
opdat het leven zichzelf
leest en al lezend herkent.
(Martialis, Epigrammen VIII.3.19-20 – Van Dooren)

Interim multos habes quorum scripta nescio an satis ordinentur. Sume in manus indicem philosophorum: haec ipsa res expergisci te coget, si videris quam multi tibi laboraverint.
Intussen heb je al heel wat auteurs in huis en ik weet niet of hun geschriften naar behoren geordend zijn. Neem een lijst van filosofen ter hand: alleen al zo iets zal je wakker doen schrikken, als je ziet hoeveel mensen voor jou druk in de weer geweest zijn.
(Seneca, Brieven aan Lucilius 39.2 – Verhoeven)

Reconstructie van een bibliotheek naar Hadrianus’ bibliotheek in de Villa Adriana van Tivoli (© Museo della Civiltà Romana, Roma).

Reblog op #GrondslagenNet