De klassieken verdacht?

In De Groene Amsterdammer van 14 april een vrij gezond stuk over het lezen van Ovidius in het #MeToo-tijdperk. Casper Luckerhof besluit zo: ‘Het moet klaar zijn met die eerbiedwaardige lezingen die het onmogelijk maken om fundamentele discussies te voeren. Alleen zo kunnen we de klassieke oudheid inclusiever maken.’
In Le Point van 15 april een ironisch stuk over een ongezond fenomeen: het Grieks en het Latijn als nieuwe schietschijf van wokers. ‘Méfiez-vous donc: traduire Eschyle ou Homère pourrait vous conduire, sans que vous vous en rendiez compte, à faire le salut hitlérien dans les années qui suivent…’
Marietje d’Hane-Scheltema vertaalde Ovidius’ Metamorfosen, ik vertaalde Homeros en werk aan Aischylos. Vertaalwerk blijft op zo’n scharniermoment van wezenlijk belang.

Reblog op #GrondslagenNet