Streuvels’ bewaarschool in Heule

De brand die deze morgen in Heule de kloosterkapel teisterde, doet me denken aan wat Streuvels in Heule schrijft over de nonnen die hem en zijn vriendinnetje Emilie Koornaert in de gaten hielden. Emilie vertelde hem veel verhaaltjes en hielp hem bij het breien…
‘Zekere keer dat wij als naar gewoonte, hand in hand, gemeenstig met elkander pratend, in rang, de “duizendtoeren” deden over de speelplaats, en voorbij de twee nonnen kwamen die toezicht hielden, had ik de bevattige blik opgevangen waarmede zij malkaar teken deden, en dadelijk gevoeld wat ze er mede beduiden wilden: het koddige van de ernst waarmede ik naast mijn gezellin opstapte, en hen deed monkelen. Zonder ik er de dracht of de reden van begrijpen kon, voelde ik mij heftig in mijn eer en onschuld gekrenkt. En ik weet nog goed dat ik mij op dat moment fel heb ingespannen om geen schaamte te laten blijken en mij te houden alsof ik niets had opgemerkt’ (VW4, 777-8)
Het klooster werd in 1838 gesticht, de school groeide uit een armenschool die in 1809 was opgericht, de kloosterkapel werd gebouwd in 1899. Streuvels zat in de bewaarschool halverwege de jaren ’70.