Zondags woord en beeld – 7

  • De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’
  • Et ipsi narrabant, quae gesta erant in via, et quomodo cognoverunt eum in fractione panis. Dum haec autem loquuntur, ipse stetit in medio eorum et dicit eis: ‘Pax vobis!’
  • καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν.

Evangelie: Lucas 24:35-36 (KBS/VBS 2004 – Vulgata – Septuaginta)
Caravaggio, Avondmaal in Emmaüs (detail), 1606 (Pinacoteca di Brera, Milaan)