Vuurbergen

Op IJsland braakt de Fagradalsfjall almaar vuur, de Etna op Sicilië is even aan rust toe. Vanmorgen bots ik in Aischylos’ Prometheus geboeid op deze verzen over het monster Tyfos, geplet onder de Etna, gestraft door Zeus:

καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας
κεῖται στενωποῦ πλησίον θαλασσίου
ἰπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο·
κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροκτυπεῖ
Ἥφαιστος, ἔνθεν ἐκραγήσονταί ποτε
ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάθοις
τῆς καλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας· (363-369)

Vers van de pers als work in progress klinkt dat zo:

Nu ligt hij daar, dichtbij de engte van de zee,
log lijf, geplet onder de wortels van de Etna,
armen en benen uitgestrekt. Hoog op de top
Hefaistos, die zijn gloeiend ijzer zit te smeden.
Er zullen op een dag vandaar rivieren vuur
uitbreken en met wild gebit de vlakke akkers
verslinden van Sicilië, land van mooie vruchten.

Reblog op #GrondslagenNet
Foto: © BlogSicilia 20.03.2021