Zondags woord en beeld – 5

  • Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen en Hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden.
  • Et ducunt pullum ad Iesum et imponunt illi vestimenta sua; et sedit super eum. Et multi vestimenta sua straverunt in via, alii autem frondes, quas exciderant in agris.
  • καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν.

Evangelie: Marcus 11:7-8 (KBS/VBS 2004 – Vulgata – Septuaginta) – Abdijkerk van Saint-Gilles (Gard), detail timpaan linkerportaal: Jezus’ intrede in Jeruzalem (12de eeuw).