Saint Patrick’s Day

Dé dag van Ierland is meer dan wat groene klaver. De feestdag heeft ook te maken met Patricius, die in de vijfde eeuw het eiland kerstende en daarover ook getuigde in twee werkjes: Confessio en Epistola ad Coroticum. Zoals elk jaar op 17 maart daaruit een paragraaf, ditmaal het slot van zijn Belijdenis (c. 62).

Sed precor credentibus et timentibus Deum, quicumque dignatus fuerit inspicere uel recipere hanc scripturam quam Patricius peccator indoctus scilicet Hiberione conscripsit, ut nemo umquam dicat quod mea ignorantia, si aliquid pusillum egi uel demonstrauerim secundum Dei placitum, sed arbitramini et uerissime credatur quod donum Dei fuisset. Et haec est confessio mea antequam moriar.

Maar ik richt een verzoek tot gelovigen en godvrezenden die zich zullen verwaardigen de tekst te lezen en te aanvaarden, die Patrick – zondaar, en zonder ontwikkeling – in Ierland schreef: als ik iets onbenulligs heb gedaan of betuigd overeenkomstig het besluit van God, mag nooit iemand beweren dat het voortkwam uit mijn onwetendheid. Men moet bedenken en ook echt naar waarheid geloven dat het een geschenk van God was. Dit is mijn belijdenis voordat ik sterf.

Brontekst: Saint Patrick, Confession et Lettre à Coroticus, Sources Chrétiennes 249, Le Cerf, Paris, 1978.