Zondags woord en beeld – 3

  • Zo spreekt Kores, de koning van Perzië: ‘De Heer, de God van de hemelen, heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’
  • Haec dicit Cyrus rex Persarum: ‘Omnia regna terrae dedit mihi Dominus, Deus caeli, et ipse praecepit mihi, ut aedificarem ei domum in Ierusalem, quae est in Iudaea. Quis ex vobis est de omni populo eius? Sit Dominus Deus suus cum eo, et ascendat.’
  • Τάδε λέγει Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν ‘Πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἔδωκέν μοι κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ. τίς ἐξ ὑμῶν ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ; ἔσται ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήτω.’

Eerste lezing : 2 Kronieken 36:23 (KBS/VBS 2004 – Vulgata – Septuaginta) – Cyruscilinder, klei, Babylon, na 539 v.C. (British Museum, Londen – ©)