Maak veel lawaai!

Zacht Lawijd is/was een literair-historisch tijdschrift met aandacht voor de 19de- en 20ste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. En blijkbaar is het niet genoeg vernieuwend of niet voldoende flashy voor Literatuur Vlaanderen. De eurokraan ging dicht. Als tegenhanger van De Parelduiker in Nederland stónd Zacht Lawijd er wel degelijk, én is/was degelijk. Ook het Letterenhuis waardeert ZL ten zeerste en het zal dus – oh! ironie – het tijdschrift zelf als literair-historisch moeten klasseren.
Ik zetelde zelf ooit in de Adviescommissie Literaire Tijdschriften van wat toen het VFL was. De problematiek is me niet onbekend. Maar in dit geval zou ik veel lawaai maken, en het vers van Minne (Ik floot een zacht lawijd…) wat geweld aandoen. Want Zacht Lawijd wordt geweld aangedaan.

19 februari: al het lawaai heeft geholpen, ZL krijgt alsnog een subsidie.