Geadopteerd en vereeuwigd

Keizer Augustus kreeg nogal wat tegenslagen te verwerken bij de keuze van zijn opvolger. Door de dood van zijn neef Marcellus in 23 v.C. blijft het vergiliaanse Tu Marcellus eris… weemoedig klinken. Elf jaar later adopteerde de princeps Gaius en Lucius, zonen van zijn dochter Julia en Agrippa, maar ook zij zouden jong sterven. Lucius was 19 toen hij in Marseille in 2 n. C. aan een ziekte overleed, anderhalf jaar later geraakte de 24-jarige Gaius in Lycië zwaar gewond en stierf op 21 februari 4 n.C. “Het overlijden van Gaius en Lucius heeft hem niet gebroken – C. Lucique casu non adeo fractus,” schrijft Suetonius in Augustus’ bio (65.2 – vert. Daan den Hengst).
Blijkt nu dat Lucius en Gaius nog lang na hun dood het spel in het theater van Terracina bleven bijwonen. Ze kregen er een standbeeld, waarmee de kuststad op de Via Appia haar aanhankelijkheid aan Augustus bevestigde, lees: haar positie verzekerde. Dat de stad de keizerlijke adoptiefzonen eerde, kwam pas onlangs aan het licht door de vondst van twee inscripties met hun namen op het voetstuk van hun verloren beelden.
Overleden twintigers vereeuwigd in een Romeins theater op enige afstand van Rome. Dat kunnen alleen kinderen van machtigen zijn.

Reblog op #GrondslagenNet.
Foto © La Repubblica