Naar verluidt… (11)

… kan het crimineel in- en opgraven van de muntschat van Gingelom leiden tot geschiedvervalsing met een serieuze impact op onze Vlaamse identiteit. Die zit duidelijk diep.
… behoren digitale (o.m. reclamewijsheid) en financiële (o.m. berekenen jaarlijkse kost van lening) geletterdheid tot de nieuwe eindtermen in het onderwijs. Sa faut la paine.
… is de Franse architect Castro een verstokte laïcard: ‘Ik vreet priesters, imams en rabbijnen.’ Korte buitenlandse flits in DS overgenomen uit een titel in Le Monde: ‘Je suis un laïcard acharné, je bouffe du curé, de l’imam et du rabbin.’ Wat wil een weekendredacteur van De Standaard met zo’n flits bewijzen? Wellicht la liberté, zeker niet la fraternité.