Zetel XV

Begin dit jaar nam ik, uit lijfsbehoud en om nog rustig een paar plannen uit te kunnen werken, ontslag als actief lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Als erelid blijf ik de academische werkzaamheden volgen. Mijn opvolgster is Joke van Leeuwen, die met vier andere dames het gezelschap in de Gentse Koningstraat komt aanvullen en uitbreiden: nieuwe leden van de KANTL.
Vandaag houdt de Academie minder van decorum, ondanks het statige Huis van Oombergen waarin zij huist. Toen ik einde 2004 werd verkozen was Zetel XV vacant. In het gedenkboek van de eeuwfeestviering uit 1986 vond ik de namen van mijn voorgangers in die zetel: Eugeen Edward Stroobant (1886), Lodewijk Willem Schuermans (1889), Hendrik Sermon (1891), Jan Bouchery (1904), Joseph Mansion (1911), August Van Cauwelaert (1937), Maurice baron Gilliams (1947), Hubert van Herreweghen (1983). Niet elke naam roept vandaag nog iets op. Als er al glorie mee gemoeid zou zijn, ook voor dit huis geldt het Sic transit…