Erotische epigrammen

Over twee weken verschijnt in Leuven bij uitgeverij P een tweetalige editie van de epigrammen van de epicurische filosoof Filodemos van Gadara. Deze gehelleniseerde Jordaniër uit de 1ste eeuw v.Chr. schreef in de buurt van de Vesuvius een reeks wijsgerige traktaten die in Herculaneum werden ontdekt. Voordien was hij enkel bekend door een dertigtal veelal erotische epigrammen in de beste traditie van het hellenisme.
Dit vrij pikant boekje kost zestien euro (excl. port – € 3,50), en is te bestellen bij P – contact@uitgeverijp.be – meer info hier.

Uit de ca. 4.000 epigrammen van de Griekse Anthologie vertaalde ik tot dusver zowat 650 gedichten: Plato, Gedichten. Epigrammen van en over Plato uit de Anthologia Graeca, Leuven, P, 2006 – Dichters hebben vele moeders. 150 literaire epigrammen uit de Anthologia Graeca. ´s-Hertogenbosch, Voltaire, 2007. – Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen, Budel, Damon, 2009. – Goden. 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca, Eindhoven, Damon, 2017. – Helden. 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca, Eindhoven, Damon, 2019.