Advent 1

Jesaja 64.6 – Niemand is er, die uw Naam aanroept, niemand heeft de moed om op U te steunen. – καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομά σου καὶ ὁ μνησθεὶς ἀντιλαβέσθαι σου – Non est qui invocet nomen tuum, qui consurgat et adhaereat tibi.