Brieven aan Gezelle

Gisteren werd de online editie van de correspondentie van leraren van het Brugse Sint-Lodewijkscollege met Gezelle gelanceerd. “De leraars verbonden aan dit college waren in de regel priesters. Ze maakten deel uit van de intellectuele elite van Brugge en West-Vlaanderen,” lees ik op de website van het Gezellearchief. Deken Leonard De Bo was er leraar van 1851-73 (staande 4de van links), Hugo Verriest van 1864-67 (staande 2de van rechts). De brieven van al die onderwijsmensen zijn wel iets frisser dan de heren zelf op de foto uit het schooljaar 1866-1867 (Foto: © Stadsarchief Brugge).

De website van het Gezellearchief wordt almaar meer een schitterend gepresenteerde gezelliaanse goudmijn: Gezelle – brieven.

Alle tot dusver verwerkte Gezelle-correspondentie is te vinden op de website van de KANTL: Gezelle – correspondentie.

Op verzoek van het Gezellearchief schreef ik een brief aan Gezelle en koos daarvoor Gezelles vertaling van een fragmentje uit Homeros’ Ilias: Brieven aan Gezelle – Patrick Lateur (manuscript en typoscript).