Oorlogsbladzijden

Vreemd toch hoe lectuur samen kan vallen. ´s Voormiddags werk ik aan de tweede worp van Aischylos’ Perzen: Xerxes viel Hellas binnen. In de vooravond herlees ik in een oude vertaling van René de Vries Oorlog en vrede van Tolstoj: ben aan deel drie en daar valt Napoleon Rusland binnen. Deze week is mijn bedside boek La chanson de Roland in de sterke vertaling van Ard Posthuma: bij Roncesvalles sneuvelt Roeland, paladijn van Karel de Grote. Bij de drie één en dezelfde drijfveer: hoogmoed. De sympathiekste is Roeland, zijn hybris is veeleer heroïsche waanzin.