Open tempels

Ik heb hier al een paar keer terloops gewezen op het belang van open gebedshuizen – kerken, moskeeën, synagogen, … – in deze coronatijden. Hermen De Dijn sluit vandaag zijn opiniestuk in De Standaard zo af:
‘Heel het vaccinatiegebeuren zou tot in de puntjes radicaal gepland en verzekerd moeten zijn; alle andere problemen lijken ineens veel minder dringend. De obsessie met beheersing, boven op de pandemie? We hebben dringend nood, individueel en collectief, aan manieren om ons tegelijk te verhouden tot de onvermijdelijke onbeheersbaarheid van het leven. Die manieren kunnen niet anders dan ritueel zijn. De tempels moeten open blijven. Dat kan wellicht onrechtstreeks het juiste handelen zelfs bevorderen.’