Kolossale Lego

Het komt er aan, het Colosseum van Lego. Op een ovale basis. Een amfitheater van 27 x 52 x 59 cm. met 9.036 (negenduizendzesendertig) blokjes. Op 27 november. Maar Sinterklaas hoeft het mij niet te brengen. Ik ben nog op de sukkel met het stadsplan van Rome en die vijfhonderd puzzelstukjes van Sint-Maarten.