Docubrieven

Voor Jaarwerk MMXX van de Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers schreef ik een brief aan mijn dorpsgenoot en buurman Deken De Bo, auteur van o.m. Westvlaamsch Idioticon. Voor Liefdesbrieven aan West-Vlaanderen van Karel Luyckx richtte ik een brief aan Flandria Occidentalis (de correcte Latijnse uitgangen sneuvelden bij de redactie tot driemaal toe). En op verzoek van het Gezellearchief stuurde ik een handgeschreven brief aan Guido Gezelle voor de expositie in de Brugse Stadsbibliotheek in het kader van het brievenproject van het Gezellearchief en het Gezellegenootschap.