Allerzielen

Het graf van mijn grootouders langs vaderszijde verdwijnt. In het voorjaar raapte ik de fragmenten bijeen van het stukgevallen Christuskopje, in de zomer nam ik de naamplaat weg.
Het gaat zoals ik het in Beveren revisited (In tegenstroom, 2015) schreef :
de stam is weg
de wortels en de woorden blijven
.