Vrijplaatsen?

Tempels zijn van oudsher plaatsen van asiel waar mensen veilig en onschendbaar zijn. Volgens Polybios, Wereldgeschiedenis 4.18.10 bijvoorbeeld geldt de tempel van Artemis bij Kynaitha in Arkadië ‘bij de Grieken als een ἄσυλον, een vrijplaats’: πρὸς τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερόν … ἄσυλον δὲ νενόμισται παρὰ τοῖς Ἕλλησιν.
Tempels en kerken, moskeeën en synagogen zijn gesacraliseerde ruimten en als dusdanig vrijplaatsen. De gruwelijke moordpartij in de basiliek Notre-Dame de l’Assomption te Nice toont andermaal aan dat blinde dwepers daar geen boodschap aan hebben en in naam van religie de meest areligieuze daad stellen.