Wisconst

Omdat mijn verhouding met natuur- en wiskunde altijd in het teken van een echte breuk heeft gestaan, was ik helemaal vergeten dat Simon Stevin ook aan de taalkunde een belangrijke bijdrage leverde. Het werd me weer duidelijk in de kleine expositie die in het Rijksarchief te Brugge gewijd wordt aan de Bruggeling (1548-1620), die zoals zovelen in die periode in het Noorden belandde. Terwijl geleerden zich toen nog uitdrukten in het Latijn, koos Stevin voor de volkstaal om zijn inzichten in de (toegepaste) wetenschappen in brede kring te verspreiden. En hij bedacht Nederlandse wetenschappelijke woorden, terwijl in andere taalgebieden Latijn en Grieks tot een wetenschappelijk jargon inspireerden. In zijn De Beghinselen der Weeghconst (1586) wordt circumferentia omtreck, parallelae evenwydeghe, definitio bepaling, proportio everedenheyt, geometria meetconst, ars mathematica wisconst, mathematicus wisconstenaer, exemplum voorbeelt, enzovoort. Dus het woord wiskunde (en nog andere const-woorden) heeft die Brugse Simon bedacht. Als ik nog eens op zijn plein passeer, maak ik een diepe buiging.