Duister versus luister

Als je twee musea aandoet en oude miniaturen combineert met modern werk, ontstaat er als vanzelf een spanning. De hertogen van Bourgondië brachten in de 15de eeuw honderden manuscripten met miniaturen samen in hun ‘Librije’ en die zijn nu alle te zien in KBR museum. Het KMSK houdt sinds lang honderden werken achter slot en grendel en toont nu in BE.MODERN een kleine selectie. De opdrachtminiatuur (1446/7) van Rogier van der Weyden in Kronieken van Henegouwen (met prominent in het midden Filips de Goede) hield me lang vast. Daarna kwamen Zadkine en Bacon met De verwoeste stad (1947) en Paus met uilen (1958). Bacon en Zadkine schilderen en beeldhouwen chaos en duister, luister en orde spreken uit Van der Weyden. Maar Rogier was hofschilder, Francis en Ossip mochten hun eigen hoofd en ogen gebruiken.