Naar verluidt… (4)

… moeten wij ‘op onze ganzen letten wanneer de Grieken afkomen met geschenken.’ Aldus een oud minister-president, die ik ooit aan het hof hoorde spreken tot en over Kees Nooteboom. Timeo barbaros…
… nodigt Febelfin de onderwijskoepels uit om te overleggen hoe men financiële educatie kan verwerken in de eindtermen. Humaniora heet dan Liberaliora.
… maakt de coronacrisis lessen in samengestelde klassen alweer onzeker. Jammer voor de levensbeschouwelijke en artistieke vakken. Uren die in nare tijden een supplément d’âme kunnen bieden.