Filodemos van Gadara – 3

Risico

Telkens als ik het waag
en me in de armen ga werpen van Kydilla
overdag of ´s avonds,
baan ik me een weg – ik besef het – op de rand van de afgrond,
steeds weer – ik besef het – riskeer ik mijn leven
door één enkele worp met de dobbelsteen.

Maar heeft dat besef wel nut?
Mijn hart is roekeloos en,
sleurt Eros het mee om het even wanneer,
het beseft totaal niet
wat zelfs maar een schijn is van angst.

[Anthologia Graeca V.25]