Handelingen

Het pinksteressay van het weekblad Tertio opent met een vaststelling: eindigt het Lucasevangelie met de verrijzenis van Jezus, dan is Handelingen van de apostelen het verhaal van de verrijzenis van de leerlingen. En het essay verbindt daarmee een aantrekkelijk idee van Johann Albrecht Bengel (18de eeuw). Hij noemt het Lucasevangelie Handelingen van Jezus Christus en geeft ook Handelingen van de apostelen een nieuwe titel: Handelingen van de Heilige Geest.
Soms heeft een lezer genoeg aan een openingsparagraaf om de dingen anders, d.w.z. nieuw te bekijken. En dan grijpt hij weer naar Πράξεις Ἀποστόλων – Actus apostolorum, eveneens van de hand van Lucas die ook dit werk opdraagt aan een zekere Theofilos (Lc 1:3 en Hnd 1:1).