Streuvels

Het 25ste jaarboek van het Streuvelsgenootschap is in hoofdzaak gewijd aan De blijde dag (1909) en bevat ook mijn lezing van begin december in Brugge over de verhouding Gezelle-Streuvels (p. 169-192). Verder zijn er bijdragen o.m. over traditionele en recente beeldvorming van Streuvels en over de correspondentie Streuvels-Joris Vriamont. Het jaarboek is te verkrijgen via http://www.streuvels.be