Epigrammen op maandag

Vanaf morgen post ik opnieuw vertalingen van epigrammen uit de Anthologia Graeca. Het is werk in wording, ruim dertig epigrammen van Filodemos van Gadara. Twee daarvan verschenen eerder al als nummer 141 in Hoeders van de wijsheid (Damon, 2009) en nummer 8 in Helden (Damon, 2019).
De wijsgerige werken van de epicurist Filodemos (ca.110 – ca.40/35) bleven bewaard in de villa van Piso te Herculaneum, bedolven onder uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.C. Vooraleer die papyri werden ontdekt, was Filodemos bekend om zijn erotische epigrammen.
Bij leven en welzijn verschijnt het boek in het najaar bij uitgeverij P in Leuven.

Attische wijnkan (detail) uit Locri, ca. 430 v. C. (Antikensammlung, Staatliche Museen, Berlin)