Modus vivendi

Terwijl iedereen in deze rare en nare tijden zoekt naar een manier van leven, terwijl niet weinigen zelfs moeten zoeken naar een manier van overleven zonder werk, voedsel of dak, terwijl op intensieve zorgen nog velen vechten voor hun leven, komt mijn krant mijn kop bezwaren met de brief van de dag over voltooid leven. Een oorbaar standpunt. Maar nu hebben we met z’n allen nood aan een modus vivendi, geen modus moriendi.