Paasmaandag – Rembrandt

Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. – Et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem et benedixit ac fregit et porrigebat illis. – καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. [Lucas 24:30]

– Rembrandt, Emmaüsgangers, detail, 1648 (Musée du Louvre, Paris)