Pasen – Rembrandt

17newtes (2)

Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat is het Hebreeuws voor: meester.) – Dicit ei Iesus: ‘Maria!’. Conversa illa dicit ei Hebraice: ‘Rabbuni!’ – quod dicitur Magister. – λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, ‘Μαρία’. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί, ‘Ραββουνι’ [ὃ λέγεται Διδάσκαλε]. [Johannes 20:16]

– Rembrandt, De verrezen Christus verschijnt aan Maria van Magdala, detail, 1638 (Royal Collection, Buckingham Palace, London)